Stanhay

5 rækker pneumatisk præcisionssåmaskine f. specialafgrøder

Maskinen har sået ca. 25 ha. porrer og gulerødder.

Efterset og klargjort.